เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวนิช บุดดี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดผู้อำนวยการ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

ที่อยู่โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์043-851206

อีเมล

^